OSIGURANJE ŽIVOTA uz gotovinski kredit

OSIGURANJE ŽIVOTA uz gotovinski kredit

PLAN B OSIGURANJE ŽIVOTA uz gotovinski kredit


Planirate podići gotovinski kredit, ali brinete hoćete li ga moći redovito otplaćivati? Treba vam Plan B jer uvijek treba razmišljati o budućnosti i životnim rizicima! 

Plan B osiguranje života uz gotovinski kredit najbolji je plan B u vašem životu, opcija koja vas rješava briga o tome hoćete li u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti moći redovito otplaćivati vaš gotovinski kredit!  

Gotovinski kredit može vam pomoći u ostvarenju važnih životnih odluka, ali nepredviđene životne okolnosti lako mogu poremetiti vaš plan, stoga ugovorite jednu od polica Plan B osiguranja života uz gotovinski kredit i osigurajte redovitu otplatu kredita čak i u neočekivanim životnim okolnostima. Ugovorena polica pokriva osiguranu svotu važeću u trenutku osiguranog slučaja odnosno smrti. Osigurana svota ovisi o inicijalno ugovorenoj visini osiguranja.  

Plan B osiguranje života uz gotovinski kredit života može vam pomoći kad se zbog nezaposlenosti ili duljeg bolovanja smanje vaši financijski prihodi te pomoći vašoj obitelji otplatiti kredit uslijed potpune trajne invalidnosti ili u slučaju smrti.  


Zašto je dobro ugovoriti Plan B osiguranje života uz gotovinski kredit? 

  • Pruža sigurnost i smanjuje rizik kod nemogućnosti redovne otplate kredita 
  • Pomaže otplatu kredita nasljednicima u slučaju smrti
  • Pruža sigurnost za vrijeme dugoročnog bolovanja ili nezaposlenosti

 

Prednosti koje imate uz Plan B osiguranje života uz gotovinski kredit 

  • Sigurnost vaše obitelji svakog dana tijekom trajanja kredita 
  • Jednostavnost ugovaranja i plaćanja premije
  • Dostupnost velikih iznosa pokrića
  • Prijevremenom otplatom kredita ne prekida se i polica

 

Modeli Life B, Life B+ i BB+ 

 

Odabirom jednog od tri modela koje nudi Plan B osiguranje života uz gotovinski kredit možete kreirati pokrića prema vlastitoj potrebi i osigurati ono što vam je važno u životu. 

  • Life B pokriće za smrt 
  • Life B+ pokriće za smrt i potpuni trajni invaliditet
  • BB+ pokriće za smrt, nezaposlenost i dugotrajno bolovanje 
 
Life B
Pokriće smrtni slučaj
Maksimalna naknada štete iz osiguranja do 40.000 €
Trajanje pokrića jednako ugovorenom roku police, odnosno maksimalno 10 godina ili do navršenih 70 godina života osiguranika
Dob za ugovaranje 18 do 60 godina na početku osiguranja
 
Life B+
Pokriće smrt i potpuni trajni invaliditet
Maksimalna naknada štete iz osiguranja do 40.000 €
Trajanje pokrića jednako ugovorenom roku police, odnosno maksimalno 10 godina ili do navršenih 70 godina života osiguranika
Dob za ugovaranje 18 do 60 godina na početku osiguranja
 
BB+
Pokriće Smrt, nezaposlenost i dugotrajno bolovanje
Maksimalna naknada štete iz osiguranja do 40.000 €
Maksimalna naknada štete za bolovanje i nezaposlenost do 500€
Pokriće Do 6 anuiteta* unutar dva osigurana slučaja za svakih punih 30 dana nezaposlenosti, odnosno ukupno do 12 mjesečnih isplata
Dob za ugovaranje 18 do 60 godina na početku osiguranja

*mjesečni osigurani iznos se računa na početni osigurani iznos uz kamatnu stopu od 6,75%

 

Tko može ugovoriti Plan B osiguranje?  

 

Punoljetne osobe od 18 do 60 godina na početku osiguranja.  

 

Trajanje Plan B osiguranja  

 

Maksimalno 10 godina 

 

Plaćanje premije  

 

Za modele Life B i Life B+, premija se plaća jednokratno, dok se za model BB+ premija plaća mjesečno. 

 

Kako i gdje mogu ugovoriti Life B osiguranje?  

 

U najbližoj poslovnici OTP banke 

 

Želite se dodatno informirati? 

 

Dodatne informacije o našim proizvodima i uslugama potražite:  

Ispišite stranicu