Otvoreno radno mjesto: "Stručnjak za kontroling"

Otvoreno radno mjesto:


Stručnjak za kontroling (m/ž)


za obavljanje zadataka analiziranja i izvještavanja, te procesa planiranja u odjelu Financija i računovodstva te Društvu kao cjelini.
 
KLJUČNE ODGOVORNOSTI I ZADACI:
 • samostalno provođenje poslovnog izvještavanja Društva i Grupe
 • praćenje, analiziranje i redovito izvještavanje o realizaciji poslovnih planova, te izrada izvješća o poslovanju Društva i ostvarivanju postavljenih planskih ciljeva kao i prijedlozi aktivnosti ostvarenja istih
 • provedba procesa planiranja i izrade redovnih projekcija poslovanja
 • provođenje analiza različitih segmenata poslovanja, te kontinuirano poboljšavanje sustava planiranja i menadžerskog izvještavanja
 • praćenje propisa koji reguliraju izvještavanje, izrada procedura i drugih internih propisa iz nadležnosti odjela te provođenje internih propisa i odluka Uprave Društva
 • proaktivni pristup i inicijativa u unapređenju procesa kontrolinga
 • predlaganje mjera za unapređenje efikasnosti poslovanja i optimizacije procesa u Društvu
 • identificiranje, praćenje i mjerenje rizika iz područja nadležnosti kontrolinga, financija i računovodstva
 • izvještavanje sukladno internim propisima, zahtjevima regulatora i nalogu Uprave Društva
 • razvijanje ad hoc i standardnih i nestandardnih analiza za menadžment i grupni kontroling poštujući zadane rokove i standarde
 • ostali poslovi iz domene odjela financija i računovodstva
 
TRAŽENE KOMPETENCIJE:
 • VSS - ekonomski smjer financije, računovodstvo i revizija ili neki srodni smjer
 • najmanje 4 godine iskustva u kontrolingu, računovodstvu, reviziji ili sličnim odjelima
 • iskustvo i napredno poznavanje rada u alatu Excel i PowerPoint
 • engleski jezik, izvrsnost u govoru i pismu
 • strukturiran, analitičan i precizan pristup u obavljanju poslova
 • razvijene organizacijske i komunikacijske vještine
 • angažiranost, proaktivnost i samostalnost u pristupu poslu
 • sklonost kontinuiranom profesionalnom razvoju i stjecanju znanja te timskom radu
 • dobro upravljanje vremenom i sposobnost istovremenog obavljanja više radnih zadataka.
 
PREDNOST DAJEMO KANDIDATIMA S:
 • Iskustvom rada u području financija, računovodstva i kontrolinga u društvu za osiguranje
 • Širokim opsegom znanja iz područja financijsko računovodstvenih poslova
 • Dodatno međunarodno obrazovanje (CFA, ACCA ili slično)
 
NUDIMO VAM:
 • ugovor na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od 6 mjeseci,
 • jedinstvenu priliku za profesionalnim usavršavanjem i sudjelovanje na izazovnim projektima u internacionalnom okruženju prepoznatljivo velike europske Grupe,
 • rad u profesionalnom, dinamičnom, poticajnom i ugodnom radnom okruženju manjeg tima s mogućnosti razvoja znanja iz područja poslovanja osiguranja, financija, kontrolinga i računovodstva

Javite nam se u sljedećih sedam dana na mojposao.hr ili na groupama.hr Ispišite stranicu