Dokumentacija i obrasci

Kako bismo vam pružili najbolju moguću obradu zahtjeva, važno je prijaviti nastanak osiguranog slučaja što je moguće prije. 
 
Vaš zahtjev možete podnijeti na sljedeći način: 
  • U najbližoj poslovnici banke u kojoj je ugovoreno osiguranje 
  • Pisanim putem na adresu: Groupama osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, Hrvatska  


U slučaju nastanka osiguranog slučaja (uključujući štetu, doživljenje i otkup police):


U slučaju raskida ili kapitalizacije police:


Ako za vrijeme trajanja police imate potrebu napraviti neku promjenu, popunite sljedeći obrazac: 

 
Ako želite raskid police osiguranja potrebno je popuniti obrazac: 


Ako je Vaša polica istekla ili Vam se dogodio osigurani slučaj, potrebno je koristiti sljedeće obrasce: 


 
Ako nemate u posjedu policu osiguranja potrebno je popuniti obrazac: 


 

Ispišite stranicu